Konkretna odpowiedź na wyzwania w projektach IT

100% Gwarancji Efektów. Poparte Doświadczeniem.

UMÓW BEZPŁATNE SPOTKANIE
Image Image Image Image Image Image Image

Eksperckie Warsztaty as a service

Image

Poznajmy się.


Rozwiązuję problemy projektów IT przy pomocy narzędzi warsztatowych.


W firmach, które cenią skuteczność i szybkość działania.

Case study #1

Wdrożenie nowego ERP

Firma produkcyjna korzysta z wielu systemów IT, które powstawały przez lata.


W ramach Transformacji Cyfrowej chce wdrożyć jeden system ERP, który pozwoli sprawnie zarządzać całym przedsiębiorstwem.


Pierwszym wyzwaniem jest zgrubne określenie zakresu i kosztu.


Image

Technika

Efekt

Co dalej?

Business Process Modeling;

Value Stream Mapping

Mapa procesów

Wybór dostawców;

Oszacowanie kosztów

Przeprowadzam 1-dniowy warsztat mapowania procesów.

Przygotowuję diagramy procesów.

Pokryty jest cały przepływ, od przyjęcia zlecenia do sprzedaży i wysyłki.

Możliwe jest wstępne wybranie dostawców, których rozwiązania są w stanie pokryć procesy.

Szacujemy skalę kosztów.

Case study #2

Product Discovery

Image

Firma z branży usługowej dostarcza również urządzenia oraz aplikację mobilną.


Obecne rozwiązania IT pozostają w tyle za konkurencją. Konieczne jest szybkie zbudowanie i wdrożenie nowej aplikacji.


Wyzwaniem jest określenie minimalnego zakresu, który da największą wartość.

Technika

Efekt

Co dalej?

User Story Mapping;

Value Planning

Przeprowadzam 2-dniowy warsztat odkrywania produktu.

Wizja produktu;

Roadmapa

Opracowuję zakres i plan na kolejne wersje produktu.
Każda wersja dostarcza mierzalną wartość biznesową.

Modelowanie rozwiązania;

Przygotowanie zadań

Ustalony zakres jest podstawą do szczegółowej analizy i przygotowania zadań.

Case study #3

Biznes nie wie czego chce

Image

Firma dostarcza zaawansowane rozwiązania IT.


W codziennej pracy występują problemy z przekazywaniem wymagań na linii biznes-IT.


Wyzwaniem jest wypracowanie procesów oraz standardów, które poprawią efektywność współpracy.

Technika

Efekt

Co dalej?

Facilitation;

Przeprowadzam serię spotkań indywidualnych oraz zespołowych.

Uczestnicy sami wypracowują rozwiązania.

Ustalone Procesy;

Standardy współpracy

Podsumowuję i potwierdzam ustalenia w formie prostych procedur i standardów.

Wdrożenie i monitorowanie

Ustalone standardy są z sukcesem wdrażane w organizacji.

Proponuję Ci sprawdzone podejście.

Dobiorę techniki, które pasują do projektu i aktualnych wyzwań.

Następnie zorganizuję cały proces:

1. PRZYGOTOWANIE warsztatu do A do Z.

2. Prowadzenie sesji na żywo lub online.

3. OPRACOWANIE materiałów, planów i analiz.


lub pokażę Ci jak poprowadzić warsztaty samodzielnie.

IconImage IconIcon

Zajmuję się:

Eliminuję:

Maksymalizuję:

niekończące się dyskusje;

nieprecyzyjne definicje;

kosztowne dziury w analizach;

określaniem celów / KPI;

mapowaniem procesów;

definiowaniem wymagań;

modelowaniem systemów;

rozwiązywaniem konfliktów;

wartość z wdrożenia systemów IT;

time to market;

wykorzystanie Twojego czasu;

Szybkie rezultaty

Wkrótce po warsztatach otrzymujesz opracowane materiały.
Nie czekasz tygodniami.

Działamy od razu!

Podwójnie Konkretna Gwarancja

Jeżeli na początku warsztatów uznasz, że nie o to chodziło, to kończymy spotkanie bez żadnych opłat.

To jednak nie wszystko. Jeżeli efekt końcowy nie rozwiąże Twoich problemów, to zorganizuję dwie dodatkowe sesje warsztatowe. Całkowicie za free.

IconIcon

Artur Guła

godzin w projektach IT

Udział w

projektach IT

godzin warsztatów, szkoleń i konsultacji


40+

25 000+

450+

Project Maker | Trener Prelegent | Blogger

Image
UMAWIAM BEZPŁATNE SPOTKANIE

Zaczynamy działać?

Masz pytania? Użyj formularza